Ring White gold - White diamonds

Ring 750/1000 white gold - white diamonds ct. 1,31 LJWO018