Bracelet 3 rows White gold - White diamonds

Bracelet 3 rows 750/1000 white gold - white diamonds ct. 2.18 - titanium spring LJWR215-WM