Bracelet 5 rows White gold - White diamonds

Bracelet 5 rows 750/1000 white gold - white diamonds ct. 2.01 - titanium spring LJWR078