Ring 3 rows White gold - White diamonds

Ring 3 rows 750/1000 white gold - white diamonds ct. 0.95 - titanium spring LJWR195-WM